Bilder på jobb jeg har utført


Dette er «Blinkhus» jeg har satt opp


Dette er et tilbygg jeg har laget + lagt om taket på

STARTSIDE        UTFØRTE ARBEID        KONTAKT